Ergonomia biura

Ergonomia biura
Ergonomia jest to nauka zajmująca się dostosowaniem i zapewnieniem optymalnych warunków pracy do potrzeb człowieka. Ma ona na uwadze specyficzne właściwości ciała człowieka oraz jego możliwości psychiczne i możliwość dostosowania się do istniejących w tym wypadku warunków w biurze. Ergonomiczne biuro to takie gdzie znajdują się odpowiednio dobrane meble, które mają wpływ na wysoką jakość zdrowia i motywacji pracownika a także efektów jego pracy.

Mówiąc o ergonomii biura ma się na uwadze głównie meble.
To one tworzą specyficzną przestrzeń, przyjazną dla człowieka, w której dobrze się czuje i może się swobodnie poruszać. Ich ustawienie i przestrzeń na jakiej się znajdują reguluje Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej. Mówi ono, że pracownik powinien mieć co najmniej 2 m2 wolnej podłogi w miejscu pracy, która nie jest zajęta przez sprzęt i inne rzeczy. Natomiast wysokość pomieszczenia gdzie pracuje więcej niż czterech pracowników nie może być niższa niż 3m.
Do innych elementów mających wpływ na ergonomię zalicza się oświetlenie oraz jakość powietrza. Wszystko to swoim pracownikom zobowiązany jest zapewnić pracodawca. Również w przypadku oświetlenia istnieją przepisy zwane normami regulujące jego jakość w poszczególnych pomieszczeniach i ilość zastosowanych źródeł światła.
Wysokość i wielkość biurka i fotela musi być dostosowana indywidualnie do każdego pracownika. Urządzenia jakimi posługuje się on na co dzień powinny być w zasięgu jego rąk.
Podobnie jak fotele także biurka powinny być wyposażone w elementy pozwalające na regulację. Wszystkie te rozwiązania dbają o zdrowie pracownika i jego lepsze samopoczucie.