Konstrukcje stalowe

Szkieletowe konstrukcje stalowe

Szkieletowe konstrukcje stalowe
W ramach szkieletowych konstrukcji stalowych powstają całe budynki i to nie tylko produkcyjne, handlowe czy rolnicze, ale i mieszkalne. Mogą to być równie dobrze konstrukcje scen i pod reklamę, stosowane od dłuższego czasu z powodzeniem i doceniane za swą lekkość i szybkość montażu. Struktura domu lub innej budowli stalowej oparta jest na szkielecie uwzględnionym w odpowiednio przygotowanym projekcie przy wykonaniu, którego bierze się pod uwagę przeznaczenie budowli i wymagania związane z wytrzymałością konstrukcji metalowej, narażonej na różnego rodzaju obciążenia.