Rodzaje konstrukcji dachu

Rodzaje konstrukcji dachu
Budując dom należy pamiętać, że każdy jego element musi być jasno określony już na samym początku. Dzieje się także w przypadku wyboru pokrycia dachowego. Od rodzaju materiału, którym pokryjemy dach zależy wybór konstrukcji dachu.

Jeśli chcemy, by nasz dom pokryty był dachówką, która należy do ciężkich materiałów, trzeba zbudować więźbę dachową z krokwiami o odpowiednio większym przekroju niż pod pokrycie lekkie, takie jak blachodachówka czy gont bitumiczny.
Więźba dachowa to niezwykle ceniona i trwała konstrukcja na dach. W przypadku więźby tradycyjnej konstrukcja składa się z belek. Może także składać się z prefabrykowanych, gotowych elementów. Przekroje jej poszczególnych elementów dobiera się na podstawie obliczeń kilku podstawowych parametrów, takich jak: odległość między ścianami zewnętrznymi domu oraz ich układ, sposób zagospodarowania poddasza, kąt nachylenia połaci dachu, rodzaj zastosowanego pokrycia, warunki klimatyczne w danym regionie.
Typowa więźba dachowa zbudowana jest z wiązarów, czyli drewnianych elementów konstrukcyjnych połączonych w trójkąty. Do najczęściej stosowanych rodzajów więźb należą: krokwiowe, krokwiowo-jętkowe i płatwiowo-kleszczowe. Wybór rodzaju więźby zależy od konstrukcji, wielkości i przeznaczenia budynku.
Więźbę dachową krokwiową stosuje się wtedy, gdy rozpiętość między zewnętrznymi ścianami nośnymi domu nie przekracza 7 metrów. Podstawowym elementem nośnym jest para krokwi, które połączone są ze sobą w kalenicy.
Przy rozpiętości między ścianami zewnętrznymi większej niż 7 metrów, ale mniejszej niż 11 metrów stosuje się więźbę dachową krokwiowo-jętkową. W tego rodzaju więźbach każda para krokwi rozparta jest mniej więcej w połowie ich długości poziomym elementem zwanym jętką.
Gdy dom ma rozpiętość dachu powyżej 11 metrów, stosuje się więźbę dachową płatwiowo-kleszczową. W przypadku tej konstrukcji, krokwie posiadają dodatkowe podparcie mniej więcej w połowie rozpiętości. Podparcie to składa się z płatwi i słupów. Dodatkowo cała konstrukcja usztywniona jest przez poziome kleszcze, czyli podwójne belki wiążące końce słupów z opartymi na nich krokwiami.
Istotny jest także wybór drewna, z którego zostanie wykonana konstrukcja.