Świadectwa energetyczne

Świadectwa energetyczne
Prawo zmienia się tak szybko, że niektórzy z nas nie nadążają za wszelkimi zmianami, także tymi w obszarze budowlanym. Od dnia 1 stycznia 2009 r. budynki oddawane do użytkowania oraz wprowadzane do obrotu powinny posiadać świadectwa energetyczne.

Obowiązek taki wynika z nowelizacji ustawy Prawo budowlane oraz z dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Świadectwo energetyczne będzie konieczne w przypadku nowych budynków oddawanych do użytkowania. Jeżeli inwestor, np. deweloper, nie będzie posiadał takiego świadectwa, to nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie budynków.
Dla kogo świadectwo energetyczne?
1.Jeżeli budujesz nowy dom – musisz mieć świadectwo energetyczne!
2.Jeżeli mieszkasz w swoim domu/lokalu – nie musisz otrzymać świadectwa!
3.Jeżeli sprzedajesz lub wynajmujesz – musisz przedstawić świadectwo!
4.Jeżeli kupujesz lub wynajmujesz – możesz spodziewać się określonych kosztów utrzymania.
5.Świadectwo energetyczne trzeba otrzymać przed pozwoleniem na użytkowanie.
6.Bez świadectwa energetycznego nie będzie można zawrzeć umowy kupna – sprzedaży.
7.Nieprawdziwe świadectwo stanowi wadę rzeczy zmniejszającej jej wartość w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Świadectwo energetyczne – budynki, które nie muszą go mieć:
1.Podlegające ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
2.Używane jako miejsca kultu i do działalności religijnej.
3.Przeznaczone do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata.
4.Niemieszkalne służące gospodarce rolnej.
5.Przemysłowe i gospodarcze o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok.
6.Mieszkalne przeznaczone do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku.
7.Wolnostojące o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.
Specjalizujemy się w wydawaniu świadectw energetycznych budynków.
Nasza firma od stycznia do marca wykonała certyfikaty dla budynków biurowych, biurowo-magazynowych, auli szkoły wyższej, domu kultury, domów weselnych oraz domków jednorodzinnych o łącznej powierzchni 34749,39 m2 i kubaturze 150662,54 m3!!!
Serdecznie zachęcamy państwa do skorzystania z naszych usług ! Warto dowiedzieć się także jak uzyskać kredyt na docieplenie budynku.